Kombinácie osvetlenia a podsvietenia

 

LD25 – 103×57 – 51101100 LD25 – 103×57 – 51101111
LD25 – 103×57 – 51100011
LD25 – 103×57 – 51110000

 

farby dreva
detail